Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 80 (14.12. 2000) „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ peab igas asutuses olema 16-tunnise esmaabi põhikoolituse läbinud isik, kes värskendab iga kolme aasta tagant oma teadmisi vähemalt 6-tunnisel täiendkoolitusel. Tööandja tagab esmaabi eest vastutavale isikule koolituste läbimise esimese kuu jooksul pärast tema määramist.

Esmaabikoolituse eesmärk on anda õpilastele vajalikud teadmised, et lihtsate ürituste abil saaksid nad päästa kannatanu elu, vähendada tema kannatusi, ennetada võimalike tüsistuste tekkimist.

Koolitus annab põhilisi teoreetilisi teadmisi ja vajalikke praktilisi oskusi, oskusega tegutseda mittestandardses ekstreemolukorras.

Koolitus on korraldatud vastavalt Sotsiaalministeeriumi nõuetele.

Koolituse lõpus väljastatakse Tööinspektsiooni ja Maanteeameti poolt aktsepteeritavad tunnistused koolituse läbimise kohta.