Esmaabi väljaõppe 16 ak/t

Sündmuskohal saab inimesel tihtipeale kasutada ainult kolme vahendit, mis on temaga alati kaasas: 1) pea ning teatud teadmised esmaabi andmise kohta; 2) käed, mis võivad teha kõik, mis on antud olukorras vajalik; 3) hea süda, mis ei luba jätta kannatanu hätta. Teisisõnu tema vajab pead, käsi ja soovi aidata.

16-tunnine esmaabikoolitus on ettenähtud inimestele, kes soovivad saada kannatanute abistamiseks vajalikke elementaarseid teadmisi ja praktilisi oskusi.

Vastavalt sotsiaalministri määrusele nr 80 (14.12. 2000) „Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord“ peab igas asutuses olema 16-tunnise esmaabi põhikoolituse läbinud isik, kes oskab vajadusel rakendada oma teadmisi.

 

Õppeprogramm põhineb Punase Risti ja Punase Poolkuu Euroopa Ühenduse koolitusstandarditega kooskõlastatud Eesti Punase Risti baaskursusel.

  • Kannatanu seisukorra hindamine, esmaabi osutamise taktika.
  • Abi hingamishäirete korral, võõrkeha sattumisel hingamisteedesse. Elustamine.
  • Välise verejooksu peatamine, šokk ja selle tunnused.
  • Haavad; tekkepõhjused, sidumistehnika; rätiku, rõhksideme kasutamine.
  • Traumad ja luumurrud. Suletud ja avatud luumurdude tunnused, nende tüsistused. Sidemete venitus, nihestused, põrutused.
  • Mürgitused, põletused, külmumused.
  • Abi elektrilöögi, uppumise, organismi ülekuumenemise või allajahtumise, krampide korral.
  • Kannatanule abi osutamise praktilised oskused kättesaadavate vahendite kasutamisega.
  • Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontroll.

 

Koolituse lõpus väljastatakse kuulajale Eesti riigi poolt aktsepteeritava Esmaabikoolituse läbimise sertifikaadi.

 

Koolitusele registreerimiseks võtke meiega ühendust telefonil 55698302 või e-posti aadressil correctio@correctio.ee

 

Maksumus 79 eurot

Buy now