Esmaabikoolitus autokoolidele

Järgmine kursus toimub 06.04.2024

Lisainfo ja registreerimine: correctio@correctio.ee, tel +37255698302

 

Koolitus toimub vastavalt sotsiaalministri korraldusele nr 80 (14.12.2011) "Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded".

 

16–tunnine koolitus seisneb:

 • 8 akadeemilisest tunnist iseseisvat tööd – teoreetiline ettevalmistus
 • 8 akadeemilisest tunnist  auditooriumitööd – teoreetiline ja praktiline ettevalmistus, teadmiste ja praktiliste oskuste kontroll.

Koolitus sisaldab järgmisi teemasid:

 • sündmuskoha hindamine, tegutsemine stressiolukorras, kannatanu seisundi hindamine;
 • esmaabi kannatanule minestuse, hingamise peatuse korral; elustamine;
 • esmaabi traumade korral; sisemised ja välimised verejooksud, luumurrud, lahastamise põhimõtted ja sellega seotud ohud;
 • esmaabi kannatanule tugeva verejooksu korral, meditsiinilise šoki tunnused;
 • abi termiliste, keemiliste, elektriliste vigastuste korral;
 • abi mürgituste, uppumiste, krampide korral.
 • autoapteegis olevate esmaabivahendite kasutamine

 

ja praktilisi oskuseid:

 • hingamisteede avamine, elustamine mannekeenil;
 • kannatanule õige kehaasendi andmine šoki, hingamispuudulikkuse korral, keeramine stabiilsesse külgasendisse;
 • välimise verejooksu peatamine, sidemete tegemine (rätiku, rõhksideme kasutamine), luumurru fikseerimine;
 • esmaabi osutamise võtted teadvuseta olekus kannatanule

 

Iseseisval ettevalmistusel võib kasutada käesoleval kodulehel MATERJALIDE jaos olevaid materjale.

 

Koolituse lõpus väljastatakse kuulajale Eesti Maanteeameti poolt aktsepteeritava esmaabikoolituse läbimise sertifikaadi.

 

Koolituse maksumus on 50 eurot.

 

 

 

Buy now